Početna O nama Kontakt Vodovod Odvodnja Foto galerija Novosti Ostalo Javna nabava
© VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 2014
Početna
OBAVIJEST Obavještavamo sve mještane sa područja Krasna, da zbog tehničkih kvarova na  sustavu javne vodoopskrbe isporučitelja “KOMUNALAC d.o.o. OTOČAC” da  postoji mogučnost prestanka isporuke vode...
N O V O S T I Temeljem odredbe članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom  odgovornošću VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću  za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Uprava Društva VODOVOD I  ODVODNJA, Senj, Splitska 2, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora  Društva u Senju dana 28. ožujka 2018. godine donosi sljedeću:
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. SENJ
U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama.                                               Direktor:                                                                    Bruno Brozičević,ing.građ.
Poštovani,   glavni ciljevi Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
Kvaliteta usluga Vodovoda i odvodnje d.o.o. Senj temelji se na osnovnim načelima poslovanja: - razumijevanje korisnikovih potreba - praćenju i primjeni zakonske regulative - udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim      normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i    Grada Senja - povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja    usluga - planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo   korisnika - uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.
Dobro došli na službenu stranicu Vodovod i Odvodnja d.o.o. Senj
OBAVIJEST Obavještavamo sve mještane naselja Trbušnjak da je ishođena uporabna dozvola za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene – SANITARNA I OBORINSKA  KANALIZACIJA TRBUŠNJAK – II FAZA, kako bi se mogli   priključiti na sustav javne odvodnje.